200PIN 2.5mm间距,线对板、板端连接器选型

25*8排,200PIN的板端连接器,间距2.5mm,TE的,有没有高人帮忙确认下型号?
IMG_1336.JPG IMG_1335.JPG IMG_13351.JPG IMG_1337.JPG QQ图片20160301112356.jpg
已邀请:

mateX - 花粉

赞同来自: peter

为了赢高积分拼了!
请看看是不是5787851-2 (TE CHAMP R/A Docking)

CHAMP-200pin_1.27mm_.png

 

要回复问题请先登录注册